Lidé v nouzi

Jsou situace, kdy lidé jako celek musí čelit celosvětovým katastrofám. Například globalizaci, politice USA, nebo globálnímu oteplení. Ačkoliv globální oteplení nepřináší celosvětově tolik mrtvých a vyhnaných ze svých domovů jako agresivní rozpínavá politika Spojených států, je alespoň možné se jeho následkům do jisté míry bránit. Těžko ovlivníme tání ledovců, ale můžeme preventivně reagovat na výkyvy počasí, tornáda, cyklóny, tajfuny, záplavy a silné mrazy, či naopak vedra.

Postižení bez přístřeší

V případě katastrof, zvláště v nepříznivých ročních obdobích a podmínkách, je nejdůležitější mít lidi kde ubytovat a skrýt před další nepřízní počasí, dát jim základní hygienické zázemí. Nejdůležitější je v tomto případě rychlost. Kromě stavebních buněk, upravených k obývání se v tomto případě mohou velmi dobře osvědčit http://mobilnidomy-az.cz/mobilni-dum/modulovy-dum-ms-s2-novy-zatepleny/„>mobilní domy , zejména pro lidi, jejichž obydlí byla zcela zničena.